Ողնաշարավորների գանգուղեղային երկրորդ զույգ նյարդ. զգայական նյարդ է: