էվոլյուցիոն ճանապարհով մշակված վարքի բնածին հարմարվողականության ձև, որը հատուկ է տվյալ տեսակի կենդանիներին և ժառանգվող բարդ ռեակցիաների (հատուկ ոչ պայմանական ռեֆլեքսների) ամբողջություն է։ Ըստ իրենց կենսաբանական նշանակության տարբերում են՝ սննդային, պաշտպանական, սեռական, ծնողական խնամքի և սերնդի նկատմամբ հոգածության և այլ Բ.։

 

 

Էլեկտրոնային նյութի սկզբնաղբյուրը ՝ Doctors.am

Նյութի էլէկտրոնային տարբերակի իրավունքը պատկանում է Doctors.am կայքին