Օրգանի մեջ մահացած տեղամաս, որր զարգանում է արյունատար անոթի խցանման կամ սպազմի դեպքում՝ արյունամատակարարման դադարեցման հետևանքով։ Անհամեմատ շսւտ տարածված է միոկարդի (սրտամկանի), թոքերի և երիկամների ինֆարկտը: