Դիպլոիդ կա պոլիպլոիդ բջիջ, որի հոմոոգ քրոմոսոմները այս կամ այն գենի հավասարազոր ալելները: "Հոմոզիգոտ" տերմինը առաջարկել է Ու. Բեթսոնը`1902-ին: