Հիստոլոգիա (հուն. հիստոս` հյուսվածք և լոգիա): Ձևաբանության մասնավոր բաժին . ուսումնասիրում է բազմաբջիջ օրգանիզմների` այդ թվում նաև մարդու, հյուսվածքների ու օրգանների  մանրադիտակային կառուցվածքը, ֆունկցիաները, ծագումը, էվոլյուցիան և անհատական զարգացումը: Հ. բաժանվումէ հիստոքիմիայի և հիստոֆիզիոլոգիայի: Բույսերի ֆիզիոլոգիան ուսումնասիրում է բույսերի անատոմիան:

 

Էլեկտրոնային նյութի սկզբնաղբյուրը ՝ Doctors.am

Նյութի էլէկտրոնային տարբերակի իրավունքը պատկանում է Doctors.am կայքին