Սնուցման համակարգում կենսաքիմիական ցանկացած ձևախեղում հյուսվածքներում, օրգաններում (օր.` սրտամկանում ) կամ ամբողջական օրգանիզմում, որը պայմանավորված է նյութափոխանակության խանգարումներով և դրա հետևանքով հյուսվածքներում առաջացած արգասիքներով: գոյություն ունեն դ. տարբեր ձևեր` ալիմենտար (առաջանում է երկարատև սովի հետևանքով), մանկական  (մանկան սննդառության խանգարման հետևանք էր): Տարբերում են նաև սպիտակուցային, ճարպային, ածխաջրային և հանքային: