Մարդու օրգանիզմի բացասական ֆիզիոլոգիական պաշտպանական ռեակցիան արտաքին ցանկացած ներգործության նկատմամբ: