Doctors.am

Յուրի Սուրիկի Մակարյան

Заданные мне вопросы
Кардиолог
Проффесия
Միջամտական սրտաբան, Ընդհանուր, միջամտական սրտաբանության և առիթմոլոգիայի բաժանմունք, «Աստղիկ» ԲԿ
Должность
Դանիել Վարուժանի փ, շ, 28/1, 0032, Երևան, Հայաստան
Адрес
+374 91 46 65 12
Телефон
Задать вопрос врачу

Научная степень:

Բժշկական գիտությունների թեկնածու

Образование

2002-2008
Երևանի Մ. Հերացու անվան Պետական Բժշկական Համալսարան, ընդհանուր բժշկության ֆակուլտետ, գերազանցության դիպլոմ
2009
Միջազգային Բժշկական Սեմինարների նախապատրաստում, ԵՊԲՀ և ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանատան կողմից կազմակերպված կուրս
2008-2011
Երևանի Մ. Հերացու անվան Պետական Բժշկական Համալսարանի կլինիկական օրդինատուրա սրտաբանություն մասնագիտությամբ, «Արմենիա» Հ.Բ.Կ., Երևան, Հայաստան
2011-2014
Երևանի Մ. Հերացու անվան Պետական Բժշկական Համալսարանի ասպիրանտուրա հետդիպլոմային կրթության «Սրտաբանություն» ամբիոնում, Սրտաբանության ԳՀԻ, Երևան, Հայաստան
2013-2015
Միջամտական Սրտաբանության Ուսուցողական Ծրագիր, Ընդհանուր, միջամտական սրտաբանության և առիթմոլոգիայի բաժանմունք, «Մալաթիա»ԲԿ, Երևան, Հայաստան

Тренинги

2012
Կենսաբժշկական տեղեկատվություն II. ապացուցողական պրակտիկայի և գիտելիքի կիրառում (training course) ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանատան, ԱՄՆ հյուպատոսության միջազգային փոխանակային ծրագրերի բաժնի և Հանրապետական գիտա- բժշկական գրադարանի համատեղ կազմակերպված կուրս

Семейное положение

Ամուսնացած

Фото

Медицинская практика

2003
«Արմենիա» ՀԲԿ, վերակենդանացման բաժանմունք, Երևան, Հայաստան
2004
«Արմենիա» ՀԲԿ, սրտաբանական բաժանմունք, Երևան, Հայաստան
2005
«Արմենիա» ՀԲԿ, ընդհանուր վիրաբուժության բաժանմունք, Երևան, Հայաստան
2006
Պերինատոլոգիայի, մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի բժշկական կենտրոն, Երևան, Հայաստան
2006
«Արմենիա» ՀԲԿ, սրտաբանական բաժանմունք, Երևան, Հայաստան
2007
Շտապ օգնության թ.2 ենթակայան, Երևան, Հայաստան
2010
Ինվազիվ սրտաբանության հատուկ ուսուցողական կուրս, Ազգային Սրտաբանական Համալսարանական Հիվանդանոց, Ինվազիվ սրտաբանության բաժանմունք, Սոֆիա, Բուլղարիա

Профессиональная деятельность

2012-2015
Սրտաբան, Ընդհանուր, միջամտական սրտաբանության և առիթմոլոգիայի բաժանմունք, «Մալաթիա» ԲԿ, Երևան, Հայաստան
2015-ից
Միջամտական սրտաբան, Ընդհանուր, միջամտական սրտաբանության և առիթմոլոգիայի բաժանմունք, «Աստղիկ» ԲԿ, Երևան, Հայաստան

Научные работы

ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ`
2004
Ուսանողական գիտական ակումբ, ախտաֆիզիոլոգիայի ամբիոն, ԵՊԲՀ
2004
Ուսանողական գիտական կոնֆերանս (ռեֆերատիվ աշխատանքներ), ախտաբանական անատոմիայի ամբիոն, ԵՊԲՀ
2007
Շաքարային դիաբետ և դիսբակտերիոզ, ՇԴ և պատանեկան տարիք
2008-2010
Մեկուսացված սիստոլիկ հիպերտենզիայով տարեց հիվանդների մոտ զուգակցված բուժման արդյունավետությունը սրտի ռիթմի փոփոխականության և զարկերակային հիպերտենզիայի վրա
2009-2012
Հիպերտենզիայի միջազգային ասոցիացիայի գիտական ընկերություն
2010-2013
Միջազգային կլինիկական հետազոտություն, Servier միջազգային հետազոտական ինստիտուտ (I.R.I.S.)
ՏՊԱԳՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ`
2004
Խրոնիկական բորբոքման պաթոգենեզը, Երևանի Մ. Հերացու անվան Պետական Բժշկական Համալսարան, ախտաբանական անատոմիայի ամբիոն, ուսանողական գիտական կոնֆերանս (ռեֆերատիվ աշխատանքներ), Երևան, Հայաստան
2007
Շաքարային դիաբետ և դիսբակտերիոզ, “Вестник Эндокринологии” գիտա-պրակտիկ լրատու №3, Երևան, Հայաստան
2007
Շաքարային դիաբետ և պատանեկան տարիք (մեթոդական խորհուրդներ), “Вестник Эндокринологии” գիտա-պրակտիկ լրատու №3, Երևան, Հայաստան
2008
Մեկուսացված սիստոլիկ հիպերտենզիայով տարեց հիվանդների մոտ ամլոդիպին-լիզինոպրիլ զուգակցված բուժման արդյունավետությունը զարկերակային հիպերտենզիայի և սրտի ռիթմի փոփոխականության վրա, “Здоровье” բժշկական ամսագիր, Երևան, Հայաստան
2009
Զարկերակային հիպերտենզիայով հիվանդների մոտ երկարատև ազդող ԱՓՖ-ի ինհիբիտոր սպիրապրիլով բուժման արդյունավետությունը, Աբստրակտների գիրք, Հիպերտենզիայի 19-րդ Միջազգային Կոնֆերանս, Միլան, Իտալիա
2010
Կարվեդիլոլով բուժման արդյունավետությունը նախասրտերի շողացման տախիկարդիտիկ ձևով և զարկերակային հիպերտենզիայով հիվանդների մոտ, Աբստրակտների գիրք, Հիպերտենզիայի 20-րդ Միջազգային Կոնֆերանս, Օսլո, Նորվեգիա
2010
Մեկուսացված սիստոլիկ հիպերտենզիայով տարեց հիվանդների մոտ պրեստանս 10/5 (պրեստարիում+ամլոդիպին) բուժման արդյունավետությունը զարկերակային հիպերտենզիայի և սրտի ռիթմի փոփոխականության վրա, Աբստրակտների գիրք, Հիպերտենզիայի 20-րդ Միջազգային Կոնֆերանս, Օսլո, Նորվեգիա
2011
Թոքերի խրոնիկ օբստրուկտիվ հիվանդությունով հիվանդների մոտ պերինդոպրիլ-ամլոդիպին զուգակցված բուժման արդյունավետությունը զարկերակային հիպերտենզիայի և սրտի ռիթմի փոփոխականության վրա, Աբստրակտների գիրք, Հիպերտենզիայի 21-րդ Միջազգային Կոնֆերանս, Միլան, Իտալիա
2013
Ավտոնոմ նյարդային համակարգի և սրտի ռիթմի փոփոխականության նշանակությունը սրտային հիվանդությունների ախտորոշման և կանխորոշման դեպքում: «Բժշկություն, Գիտություն և Կրթություն» գիտա-տեղեկատվական հանդես, թ.14, 30-35 էջեր, Երևան, Հայաստան
2013
Սրտի ռիթմի փոփոխականության ցուցանիշների դերը նոպայաձև նախասրտերի շողացման հաճախականության կանխորոշման հարցում: «Հայաստանի Սրտաբանների IX Վեհաժողովի Գիտական Աշխատություններ» ժողովածու, 28-29 էջեր, Երևան, Հայաստան
2013
Սրտի ռիթմի փոփոխականության ազդեցությունը նոպայաձև նախասրտերի շողացման հաճախականության վրա, Աբստրակտների գիրք, Աբստրակտ №40415: EHRA-ի միջազգային կոնֆերանս, Աթենք, Հունաստան
2013
Սրտի ռիթմի փոփոխականության ցուցանիշների դերը նոպայաձև նախասրտերի շողացման հաճախականության կանխորոշման հարցում: ԵՊԲՀ հաշվետու գիտաժողովի գիտական հոդվածների ժողովածու, Հատոր I, , 280-285 էջեր, Երևան, Հայաստան
2014
Ոչ փականային նախասրտերի շողացման տարբեր կլինիկական ձևեր ունեցող հիվանդների մոտ սրտի ռիթմի փոփոխականության ցուցանիշների դերը: «Տեսական և կլինիկական բժշկության հարցեր» գիտագործնական հանդես, 14 (91), 58-61 էջեր, Երևան, Հայաստան
2014
Ոչ փականային նախասրտերի շողացման տարբեր կլինիկական ձևեր ունեցող հիվանդների մոտ ձախ նախասրտի, ձախ փորոքի էխոսրտագրական չափորոշիչների և սրտի ռիթմի փոփոխականության ցուցանիշների փոխկապակցվածությունը և կանխորոշիչ դերը: «Տեսական և կլինիկական բժշկության հարցեր» գիտագործնական հանդես, 15 (92), 39-46 էջեր, Երևան, Հայաստան
2015
Սրտի ռիթմի փոփոխականության ուսումնասիրումը նախասրտերի շողացման տարբեր կլինիկական ձևերի ժամանակ: «Հայաստանի Սրտաբանների X Վեհաժողովի Գիտական Աշխատություններ» ժողովածու, , 70-78 էջեր, Երևան, Հայաստան
2015
Սրտի ռիթմի փոփոխականության ցուցանիշների դերը ոչ փականային ծագման նախասրտերի շողացման տարբեր կլինիկական ձևերով հիվանդների մոտ, Աբստրակտների գիրք, Աբստրակտ №40553: EHRA-ի միջազգային կոնֆերանս, Միլան, Իտալիա
2015
Ավտոնոմ նյարդային համակարգի եվ սրտի ռիթմի փոփոխականության նշանակությունը նախասրտերի շողացման նոպաների առաջացման եվ պահպանման հարցերում: «VII Միջազգային Գիտաժողով: Ռեաբիլիտացիայի ժամանակակից տեսակետները բժշկության մեջ» գիտական աշխատությունների ժողովածու, 178-183 էջեր, Երևան, Հայաստան
2015
«Բիոմատրիքս» դեղապատ ստենտերի տեղադրման մեր փորձը: «Տեսական և կլինիկական բժշկության հարցեր» գիտագործնական հանդես, №5 (102), 3-5 էջեր, Երևան, Հայաստան
2016
Oxidative stress in cardiovascular diseases and diabetes mellitus. «Տեսական և կլինիկական բժշկության հարցեր» գիտագործնական հանդես, №6 (110), 39-46 էջեր, Երևան, Հայաստան

Членство

2009-ից
Եվրոպական սրտաբանական ասոցիացիայի սրտային անբավարարության ասոցիացիա (HFA)
2009-2010
Եվրոպական սրտի ռիթմի ասոցիացիա (EHRA)
2009-ից
Սիրտ-անոթային կանխարգելման և ռեաբիլիտացիայի եվրոպական ասոցիացիա (EACPR)
2009-ից
Հայաստանի Սրտաբանների Ասոցիացիա (ACA)
2010-ից
Սիրտ-անոթային միջմաշկային միջամտական եվրոպական Ասոցիացիա (EAPCI)

Задать вопрос врачу

Уважаемый посетитель, здесь Вы можете связаться с врачом по электронной почте. Пожалуйста учитывайте, что администрация сайта не несет ответственности за дальнейшую связь или за любую информацию, предоставленную врачом.:

    Файл не должен превышать 2MB.

    Разрешенные типы файлов png, gif, jpg, jpeg.