Հոգեբանություն

Սուիցիդ և սուիցիդալ վարք

Սուիցիդը գիտակցված կամ իմպուլսիվ ձևով անձի կողմից իրականացվող գործողություն է, որը հանգեցնում է մահվան: Է.Շնեյդմանը ինքնասպանությունը սահմանում է որպ…
Կարդալ ավելին

Ինքնասպանների երկտողերի հոգեբանական մեկնաբանությունը

"Ոչ մի մարդ չի կարող տանել այս տանջանքները, որը ես եմ տանում այս վերջիս երեք տարիների ընթացքում: Սյլևս ի վիճակի չեմ: Հեռանում եմ...": "Մայրիկ քո "օգն…
Կարդալ ավելին

Հոգեկանի կառուցվածքը

 Ինչպես մեզ շրջապատող առարկաները, մարդիկ, կենդանիները ունեն որոշակի կառուցվածք, կազմված են իրար հետ սերտորեն կապված բաղադրամասերից, այնպես էլ հոգեկանն…
Կարդալ ավելին

Ինտուիցիա

Մեզանից շատերը հաճախ վերապրում են ինտուիտիվ զգացմունքներ, որոնք մենք չենք կարողանում բացատրել, օրինակ՝ մարդկանց հետ առաջին անգամ հանդիպելուց կամ բնակա…
Կարդալ ավելին

Ուղեղը և հոգեկանը

Մարդու ուղեղը բնության ամենաբարդ և ամենակատարյալ ստեղծագործությունն է։ Այն մեր հոգեկան գործունեության նյութական հիմքն է, մեր օրգանիզմի կառավարման կենտ…
Կարդալ ավելին

Հոգեկանը որպես արտացոլում և ապրում

Ըստ դասական սահմանման՝ հոգեկանը օբյեկտիվ աշխարհի սուբյեկտիվ արտացոլումն է հոգեկան տարբեր երևույթների տեսքով։ Հոգեկանը (գիտակցությունը) օբյեկտիվ աշխարհ…
Կարդալ ավելին

Ինքնասպանության անձնային գործոնները

Անձնային գործոնները տարատեսակ են: Դրանց թվին կարելի է դասել թերարժեքության բարդույթը, օտարվածությունը, հուսալքությունը, բնավորության շիզոիդ շեշտվածութ…
Կարդալ ավելին

Սուիցիդի կանխարգելման ուղիները

Սուիցիդի փորձերը դարձել են շեղվող վարքի այն տարատեսակներից մեկը, որին  մարդը դիմում է ճգնաժամային կամ ծայրահեղ վիճակում, այլ կերպ ասած՝ սոցիալ-հոգեբան…
Կարդալ ավելին

Սուիցիդի հոգեբանական պատճառները

Փիլիսոփայության և հոգեբանության համար ինքնասպանության հարցը երբեք երկրորդական չի եղել, քանի որ վերջինիս լուծումից է կախված այնպիսի կարևորագույն հարցեր…
Կարդալ ավելին

Ինքնասպանության հիմնահարցի պատմական ակնարկ

Ինքնասպանությունը` սուիցիդ/տերմինը ծագել է լատիներեն sui - ինքն իրեն և caedare - սպանել բառերից/, իբրև երևույթ, իբրև անձի ինքնարտահայտման ձև, վարքային…
Կարդալ ավելին

Ինքնասպանությունը և անչափահասները

Քանի որ այսօր մեծ խնդիր է անչափահասների ինքնասպանությունը, ոաումնասիրողները փորձել են պարզել այդ տարիքային շրջանում սուիցիդալ վարքի հիմքում ընկած պատճ…
Կարդալ ավելին

Սուիցիդալ փորձ և հետսուիցիդալ շրջան

Ինչպես յուրաքանչուր վարքի տեսակ, այնպես էլ սուիցիդալ վարքն ունի իր ներքին և արտաքին ձևերը: Ներքին ձևերն իրենց մեջ ներառում են սուիցիդալ մտքերը, պատկեր…
Կարդալ ավելին