Հոգեբանություն

Հոգեկանի առանձնահատուկ վիճակները

Զառանցանքներ Զառանցանքները հոգեկան խանգարումների դեպքում առաջ եկող կեղծ, իրականությանը չհամապատասխանող ընկալումներ և դատողություններ են, որոնք հաճախ հ…
Կարդալ ավելին

Ինքնասպանության իրագործման ձևերը

Սուիցիդոլոգիայում կարևորվում է ինքնասպանության իրագործման ձևը: Համաշխարհային առողջապահական կազմակերպությունը նշում է ինքնասպանության 83 տարբերակներ, …
Կարդալ ավելին

Սուիցիդալ ռիսկ

Սուիցիդալ ռիսկը մեծ է հետևյալ դեպքերում. -եթե նախկինում կատարել է սուիցիդալ փորձ -դիմակավորված կամ ուղղակի սուիցիդալ սպառնալիքի առկայություն -եթե ը…
Կարդալ ավելին

Հոգեկանի էվոլյուցիան

 Թե կենդանին և թե մարդը, հատկապես նրանց նյարդային համակարգերը երկարատև պատմական զարգացման, այսինքն էվոլյուցիայի արդյունք են։   Երկար ժամանակ այն կար…
Կարդալ ավելին

Հետաքրքիր փաստեր երազների մասին

Կույր անձանց երազները: Մարդիկ, ովքեր կուրանում են ծնվելուց հետո կարող են տեսնել պատկերներ իրենց երազներում: Նրանք, ովքեր կույր են ծնվում, չեն տեսնում…
Կարդալ ավելին

Հոգեկանի ակտիվության մակարդակները

Գիտակցություն։ Հոգեբանական գրականության մեջ հաճախ նույնացվում են հոգեկան ակտիվության մակարդակները «գիտակցության վիճակների» հետ։ Հոգեկանը չի հանգեցվում…
Կարդալ ավելին

Հոգեբանության և մարդու կյանքի կապը

Ի՞նչ կապ կա հոգեբանության և մարդու կյանքի միջև, սոցիալական, տնտեսական, քաղաքական պայմանները ինչ դեր են խաղում մարդու հոգեբանության, նրա վարքի, աշխարհա…
Կարդալ ավելին

Քուն և երազներ

Մարդու օրգանիզմի երկու հիմնական ֆունկցիոնալ վիճակներն են քունը և արթնությունը։ Վերջին տասնամյակների ընթացքում կատարված հետազոտությունները ցույց տվեցին…
Կարդալ ավելին

Սուտը և անգիտակցականը

Հոգեբանները հավատացնում են, որ ցանկացած մարդ 1 օրում 200անգամ սուտ է խոսում: Գիտնականների ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ որքան մարդը կրթված …
Կարդալ ավելին

Վարքի բնազդային ձևերը

Վարքի պարզագույն ձևերից են տրոպիզմները և բնազդները ։   ա) Տրոպիզմները հատուկ են ցանցանման նյարդային համակարգ ունեցող կենդանիներին։ Տրոպիզմների հիմնակա…
Կարդալ ավելին

Ինքնասպանության պատճառ, պայման և առիթ

Ինքնասպանության հոգեբանական վերլուծությունն ամբողջական դարձնելու համար անհրաժեշտ է անդրադառնալ նաև երևույթն առաջացնող պատճառների ուսումնասիրությանն ու…
Կարդալ ավելին

Ֆիլոգենեզ և օնտոգենեզ

ֆիլոգենեզ (հունարեն ֆիլո նշանակում է ցեղ, ազգություն, իսկ գենեզիս - ծգում, զարգացում), որն, ինչպես գիտեք, ընդգրկում է էվոլյուցիայի միլիոնավոր տարիներ։…
Կարդալ ավելին