Հոգեբանություն

Բնավորության շեշտվածության տիպերը

Գերշարժուն տիպ Առանձնանում է մշտապես բարձր և ուրախ տրամադրությամբ: Ակտիվ է, էներգիայով լի: Դրսևորվում է լիդերության ձգտում: Շփվող է, իր հետաքրքրությո…
Կարդալ ավելին

Ադապտացիան և անձը

Ադապտացիան մարդու ակտիվ հարմարումն է միջավայրին:Այս գործընթացում կարևոր դեր ունի անձի կայունությունը: Այդ կայունության մեջ, որը ենթադրում է մարդու պաշ…
Կարդալ ավելին

Ընտանիքի տեսակները

Ընտանքն ամուսնության, ազգակցության կամ որդեգրման վրա հիմնված մարդկանց փոքր խումբ, որն ապրում է մի հարկի տակ և վարում է ընդհանուր տնտեսություն: Ընտանիք…
Կարդալ ավելին

Դիմադրություն

Դիմադրությունը այցելուի պաշտպանական հակազդումների ամբողջությունն է, թերապևտիկ գործընթացի նկատմամբ գիտակցված կամ անգիտակցական խոչընդոտների ստեղծումը։ Փ…
Կարդալ ավելին

Հոգեբանի մասնագիտագիրը

Մասնագիտական պիտանիության առումով կոնսուլտանտի անձին ներկայացվող առաջին պահանջը բարոյաէթիկական պոտենցիալ ունենալն է։ Թերապեաիկ տեխնիկաներին և տեսութ…
Կարդալ ավելին

Ռեֆլեքսիա

Զգացումների անդրադարձումը թերապևտիկ կարևորագույն տեխնիկաներից է և լայնորեն կիրառվում է տարբեր ուղղությունների ներկայացուցիչների կողմից։   Ռեֆլեքսիայ…
Կարդալ ավելին

Անձնավորության պահանջմունքները

Անձի ակտիվության աղբյուրը նրա պահանջմունքներն են: Պահանջմունքը անձի այնպիսի վիճակ է, որը արտահայտտում է նրա կախվածությունը գոյութայն կոնկրետ պայմաններ…
Կարդալ ավելին

Բնավորություն

Բնավորությունը ("կնիք", "դրոշմ") նշանակում է անձի կայուն անհատական առանձնահատկությունների ամբողջություն, միասնություն, որը դրսևորվում է նրա հաղորդակցմ…
Կարդալ ավելին

Հոգեբանի կերպարը

Կոնսուլտատիվ հոգեբանության մեջ կոնսուլտանտ- այցելու  փոխհարաբերությունների տեխնիկաներ եռանկյան մեջ համեմատաբար ավելի լավ են ուսումնասիրված այցելուն (ն…
Կարդալ ավելին

Հոգեբանի թերապևտիկ հիմնական տեխնիկաները

Ղեկավարման տեխննիկա Թերապևտիկ գործրնթացում ղեկավարում ասելով նկատի ունեն այն, թե կոնսուլտանտն ինչ չափով է ուղղորդում այցելուի մտքերն ու գործողությու…
Կարդալ ավելին

Զրույցի թեմաներ

Հոգեբանական հետազոտության ավանդական մեթոդներից մեկը զրույցն է որը սովորաբար մտնում է կոնկրետ ուսումնասիրության նպատակով ստեղծվող մեթոդիկաների մեջ։ Հոգ…
Կարդալ ավելին

Մանկական աուտիզմ

Աուտիզմը հոգեբանական օտարացման ծայրահեղ ձև է, որն արտահայտվում է շրջապատող իրականության հետ երեխայի հաղորդակցման խախտուներով և սեփական ապրումների մեջ …
Կարդալ ավելին