Հոգեբանություն

Անձի սոցիալական վարքի շեղումներ

  Նախ հասկանանք "շեղվող վարք" հասկացության իմաստը։ Մարդու այն սոցիալական գործողությունները, արարքները, գործունեությունը, որոնք չեն համապատասխանում, հ…
Կարդալ ավելին

Անձնավորության կայացման հիմնական գծերը

Անձի կառուցվածքի մեջ ձևավորվել են բազմաթիվ գծեր` դրանք անձի կամային գծերն են:   1.    Վճռականություն- մարդը  վճռական է այն դեպքում, երբ պրոբլեմային իր…
Կարդալ ավելին

Լիֆտինգ և տրամադրություն

Գիտնականները որոշել են, որ մարդու դեմքի արտահայտությունը ուղղակիորեն ազդում է նրա սրտի աշխատանքի հաճախության, մաշկի ջերմության և արյան ճնշման վրա: Դեմ…
Կարդալ ավելին

Նյարդային հիվանդությունների տեսակները

Նյարդային հիվանդությունները բաժանվում են երկու խմբի՝ փսիխոզներ և նևրոզներ։ Փսիխոզները ժառանգաբար են փոխանցվում, իսկ նևրոզները ձեռքբերովի են։ Նյարդայ…
Կարդալ ավելին

Անձնավորություն

Առօրյա կյանքում մենք հաճախ «անհատ», անձնավորություն» և «մարդ հասկացությունները նույնացնում ենք, քանի որ մարդ ասելով ընկալում ենք անձնավորություն: Իրա…
Կարդալ ավելին

Վախի տարիքային դինամիկան

Տարբեր քաղաքակրթություններում երեխաները զարգացման ընթացքում ապրում են մի շարք ընդհանուր վախեր` նախադպրոցական տարիքում մորից բաժանվելու, մթության և կեն…
Կարդալ ավելին

Շիզոֆրենիա

Շիզոֆրենիան (հուն. schisis-ճեղքում, մասնատում, և phren-խելք, բանականություն, հոգեկան ճեղքվածություն, անձի երկատվածություն) խրոնիկական հիվանդություն է,…
Կարդալ ավելին

Վախերի դասակարգումը

Գոյություն ունեն վախերի բազմաթիվ դասակարգումներ: Ամենաընդհանուր ձևով վախերը կարելի է բաժանել իրավիճակային և անձային վախերի: Իրավիճակային վախը առաջանու…
Կարդալ ավելին

Ինչ է վախը

Վախը կենսաբանական նշանակություն ունի, քանի որ պահպանում է վտանգներից։ Հոգեբանական աշխատանքում հանդիպում են վախի երկու դեպքեր՝ նորմալ և աննոմալ, որը սո…
Կարդալ ավելին

Անհատ, Անձ, Անհատականություն, Մարդ

"Մարդ" հասկացությունը ընդհանուր է։ Մենք դա լայնորեն գործածում ենք և այդ անվանման տակ միաժամանակ հասկանում  և անձնավորություն և անհատականություն հասկաց…
Կարդալ ավելին

Տագնապային երեխաների հետ շփվելու կանոններ

1. Խուսափեք մրցակցությունից և որևէ կարգի արագություն պահանջող աշխատանքներից։ 2. Մի՛ համեմատեք երեխային շրջապատի հետ։ 3. Վստահեք երեխային, նրա հետ եղ…
Կարդալ ավելին

Սեռական կողմնորոշումը և դեռահասությունը

  Հասունանալը մեծ պահանջներ և լարում ենթադրող պրոցես է յուրաքանչյուր դեռահասի համար: Հասունանալու կարևորագույն կողմերից է սեփական սեռական կողմնորոշում…
Կարդալ ավելին