Հոգեբանություն

Բ. Գ. Անանև

Սովետական Միությունում հոգեբանության հետևորդ՝ Անանևը, իր տեսությունը անվանել է անհատականության տեսություն: Սովետական հոգեբանության մեջ երկու մոտեցում …
Կարդալ ավելին

Արտթերապիա

Արտթերերապիան առաջացել է 20-րդ դարի 30-ական թթ-ին և առաջինը օգտագործվել է այն երեխաների անձնային զարգացման դժվարությունների  համար, որոնք փախուստի էին…
Կարդալ ավելին

Հոգեբանական առողջությունը և նրա խաթարման ռիսկերը

«Հոգեբանական առողջություն» տերմինը ներմուծվել է վերջերս և համարվում է հոգեկան առողջության տարատեսակ, որը ենթադրում է անձի բարձրագույն հոգևոր ոլորտի գո…
Կարդալ ավելին

Թրեյնինգ

Թրեյնինգի նպատակն է սովորեցնել ժամանակակից հոգեբանական մեթոդներ ու հնարքներ, որոնք թույլ կտան կառուցել արդյունավետ խմբային հաղորդակցում: Թրեյնինգի ար…
Կարդալ ավելին

Ս. Լ. Ռուբինշտեյն

Ս.Լ. Ռուբինշտեյնը դարձյալ գործունեության տեսության ներկայացուցիչ է, բայց նա դիտել է անձի մի որիշ կողմ՝ ինքնգիտակցությունը գործունեության հետ կապված: Ա…
Կարդալ ավելին

Տագնապ և վախ

Տագնապը անհանգստության էպիզոդիկ դրսևորում է, որի ֆիզիոլոգիական դրսևորումներից են սրտի բախոցների հաճախացումը, մակերեսային շնչառությունը, բերանի չորանալ…
Կարդալ ավելին

Դեբրիֆինգ

Հոգեբանական դեբրիֆինգը խմբային հոգեբանական աշխատանքի, ճգնաժամային ինտերվենցիայի ձև է այն մարդկանց հետ, որոնք համատեղ ենթարկվել են արտակարգ իրավիճակի ա…
Կարդալ ավելին

Գույնը և երաժշտությունը հոգեկարգավորման ընթացքում

Գործունեության ցանկացած տեսակ ռիթմիկ ձև ընդունելու միտում ունի հատկապես, եթե այն ուղեկցվում է ձայներով կամ նրանում առկա է իրար հսւջորդու ազդակների ռիթ…
Կարդալ ավելին

Հոգեբանական խնդիր և հոգեբանական օգնություն

Կյանքում մենք ստիպված ենք լինում հաճախ բախվել այնպիսի խնդիրների հետ, որոնք վերաբերում են հոգեկան առողջությանր, իսկ մարդուն բնորոշ է ներքին հավասարակշռ…
Կարդալ ավելին

Սթրես

Սթրեսի հիմնադրույթն առաջ է քաշվել Հ. Սելյեի կողմից 1936թ-ին։ Նրա կարծիքով հոգեկանի գլխավոր ֆունկցիան օրգանիզմի հավասարակշռված գործունեության ապահովում…
Կարդալ ավելին

Խախաթերապիա

Ֆրեյդը գտնում էր, որ խաղը հանդես է գալիս որպես երեխայի հետ հուզական շփում հաստատելու կարևորագույն գործոն և ծառայում է իբրև երեխայի ազատ ինքնարտահայտմա…
Կարդալ ավելին

Էրիկ Էրիկսոն

Էրիկ Էրիկսոնը ծնվել է Գերմանիայում, Ֆրանկֆուրտում 1902թ.-ի հունիսի 15.-ին: Նրա   հայրը մի դանիացի անհայտ մարդ էր, ով լքել էր Էրիկի մորը մինչև նրա ծնվ…
Կարդալ ավելին