Doctors.am

Հոգեբանություն

Հոգեբանի թերապևտիկ տեխնիկաները

Ղեկավարման տեխննիկա  Թերապևտիկ գործրնթացում ղեկավարում ասելով նկատի ունեն այն, թե կոնսուլտանտն ինչ չափով է ուղղորդում այցելուի մտքերն ու գործողությո…
Կարդալ ավելին

Գեշտալտ հոգեբանություն

Գեշտալտ հոգեբանությունը ծագել է 1912թ.-ին: Գեշտալտ նշանակում է ՛՛ձև՛՛, "պատկեր", "համակարգ": Գեշտալտ հոգեբանության հինադիրն է Մարքս Վեթհայմերը, հետագա…
Կարդալ ավելին

Պրոֆեսիոնալ հոգեբանական օգնություն

Առօրյա կյանքում այս կամ այն դժվարություններն ունեցող անձինք ինքնաբերաբար դիմում են իրենց հարազատներին, մտերիմներին ու ծանոթներին՝ նրանց հետ կիսելով իր…
Կարդալ ավելին

Հոգեբանական զրույց

Հոգեբանական հետազոտության ավանդական մեթոդներից մեկը զրույցն է:  Այն մարդկանց առօրյա զրույցներից տարբերվում է հետազոտական նպատակի հստակ զիտակցմամբ և հե…
Կարդալ ավելին

Տագնապային այցելուն և նրա հետ տարվող աշխատանքները

Տագնապայնությունը շատ տարածված է ինչպես նորմալ հոգեդինամիկայում, այնպես էլ հոգեախտաբանության մեջ։ Տագնապի հակազդումը նման է վախի հակազդմանը, բայց ունի…
Կարդալ ավելին

Հումանիստական հոգեբանություն

Հումանիստական տեսությունը հոգեբանության ուղղություններից մեկն է, որն առաջին հերթին կենտրոնանում է մարդկանց մտածողության իմաստային, համակարգային ուսում…
Կարդալ ավելին

Հոգեբանի անձը

 Թերապևտի աշխատանքի գործիքը նրա կողմից գործադրվող ազդեցության մեթոդներն են (դասական օրինակը բուժական հիպնոսն է), երկրորդ դեպքում դրանց փոխարինում է թե…
Կարդալ ավելին

Անհետաձգելի հոգեբանական օգնություն

Մարդու մոտ արտակարգ իրավիճակներում կարող են առաջանալ հետևյալ անբարենպաստ հոգեբանական դրսևորումները` զառանցանք, պատրանք, ապատիա, ընդարմացում, շարժողակա…
Կարդալ ավելին

Հետսթրեսային հոգեկարգավորում

Հետսթրեսային հոգեվիճակների հաղթահարման ռազմավարությունը, անկախ կիրառվող թերապևտիկ կամ հոգեշտկողական մեթոդներից, ունի մի շարք յուրահատկություններ։ Առաջ…
Կարդալ ավելին

Վիլհելմ Մաքսիմիլիան Վունդտ

Գերմանացի բժիշկ, հոգեբան, ֆիզիոլոգ, փիլիսոփա, ակադեմիկոս:  Ճանաչված է որպես ժամանակակից հոգեբանության հիմնադիրներից, համարվում է  "փորձնական հոգեբանու…
Կարդալ ավելին

Ֆեմինիզմ

Ֆեմինիզմը   լայն իմաստով ձգտումն է տղամարդկանց հետ կանանց հավասարությանը կյանքի բոլոր ոլորտներում, իսկ նեղ իմաստով՝ սոցիալ-փիլիսոփայական շարժում, որի …
Կարդալ ավելին

Հոգեդրամա

Հոգեդրաման խմբային աշխատանքի մեթոդ է, որում օգտագործվում է դրամատիկական հանպատրաստի ստեղծագործում՝ "իմպրովիզացիա"։ Այստեղ ստեղծվում են պայմաններ զգացմ…
Կարդալ ավելին