ՀՀ ԱՆ պրոֆ. Ռ.Հ. Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտ

Ներսիսյան փ., 7 շ., 0014, Երևան, Հայաստան
Հասցե
+374 10 28 38 00
+374 10 28 38 10
+374 10 28 38 93
Հեռախոս
[email protected]
Էլ. փոստ

1947թ-ին իր գործունեությունը սկսած Արյունաբանական կենտրոնում ախտորոշվում, բուժվում և դիսպանսեր հսկողության տակ են գտնվում այրան և լիմֆատիկ հանգույցների հիվանդություններով տառապող հիվանդները: Այստեղ գործում է նաև միջազգային չափանիշներին համապատասխանող ժամանակակից սարքավորումներով հագեցված Արյան բանկը, որը կոորդիանցնում է ՀՀ Արյան ծառայության բոլոր ստորաբաժանումների աշխատանքները և ցուցաբերում կազմմեթոդական օգնություն:

Արյունաբանական կենտրոնում աշխատում են Հայաստանում և արտասհամանում վերապատրաստված փորձառու մասնագետներ:
2005թ-ից լույս է տեսնում «Արյուն» գիտա-գործնական ամսագիրը, որը տպագրվում է 3 լեզուներով. ռուսերեն, հայերեն և անգլերեն: Գործում է նաև "Արյուն" ամսագրի ինտերնետային կայքը http://www.blood.am
 
Բաժանմունքներ
 • Ընդունարան
 • Մեծահասկների արյունաբանական կլինիկական բաժանմունք N 1
 • Մեծահասկների արյունաբանական կլինիկական բաժանմունք N 2
 • Մանկական արյունաբանական կլինիկական բաժանմունք
 • Արյուանբանական խորհրդատվական պոլիկլինիկա
 • Դիսպանսեր ծառայություն
 • Հեմոֆիլիայի կենտրոն
 • Արյունաբանական հիվանդների ռեգիստր
 • Ընդհանուր բուժական ապահովման բաժին
 • Լաբորատոր ախտորոշման բաժանմունք
 • Ֆունկցիոնալ ախտորոշման բաժանմունք
 • Արյան բաղադրամասերի, պատրաստուկների և փոխարինիչների որակի պետական վերահսկողության և բակտերիոլոգիական լաբորատորիա
 • Արյան բանկ
 • Արյան և նրա բաղադրամասերի պաշարման բաժանմունք
 • Դոնորների ռեեստր
 • Արյան բջիջների սառեցման բաժանմունք
 • Արտագնա տրանսֆուզիոլոգիական խումբ
 • Սեռոլոգիական բաժանմունք
 • Առաքման բաժանմունք
 • Իմունարյունաբանմական բաժանմունք
 • ՊՇՌ- լաբորատորիա
 • Արտադրական բաժանմունք
 • Կենսաքիմիական պրոբլեմային գիտական լաբորատորիա
 • Արյունաբանության զարգացման ծրագրերի մշակման, կազմակերպչամեթոդական և վիճակագրական բաժին

 

 

Տնօրեն

Սմբատ Սարգսի Դաղբաշյան
 • Մեծահասակների արյան հիվանդությունների ախտորոշում, բուժում և հսկողություն 
 • Մանկական արյան հիվանդությունների ախտորոշում, բուժում և հսկողություն 
 • Արյան հավաքագրման, պահպանման և թեստավորման ծառայություն 
 • Ախտորոշիչ ծառայություններ 
 • Արյան հիվանդների ռեեստր 
 • Արյան դոնորների ռեեստր 
 • Ամբուլատոր և ախտորոշիչ ծառայություններ 
 • Հակա-D իմունոգլոբուլինի արտադրություն 
 • Արյան բաղադրամասերի, պատրաստուկների և փոխարինիչների որակի վերահսկողության և բակտերիոլոգիական ծառայություններ 
 • Բուժական ցիտոֆերեզի ծառայություն 
 • Իմունոլոգիական ծառայություն 
 • Սրտաբանություն 
 • Մաշկաբանություն 
 • Վիրաբուժություն 
 • Հոգեբանական ծառայություն 
 • Ատամնաբուժություն 
 • Հոմեոպաթիկ ծառայություն 
 • Խաղասենյակ 
 • Ճաշարան