Հանքավանի Խոտորջուր առողջարան ՍՊԸ

Հանքավան գ., Կոտայքի մ., Հայաստան
Հասցե
+374 91 417 247
+374 94 000 584
+374 93 939 408
Հեռախոս

Հանքավանի Խոտորջուր առողջարան ՍՊԸ

Տնօրեն

Սասուն Բաբկենի Հովհաննիսյան