Երևանի ՀԱՅԲՈՒՍԱԿ Համալսարան

Աբելյան փ., շ. 6, 0038, Երևան, Հայաստան
Հասցե
+374 10 390 698
+374 10 390 699
Հեռախոս

Երևանի ՀԱՅԲՈՒՍԱԿ Համալսարան

Տնօրեն

Անահիտ Լևոնի Հարությունյան