ԲԻԱՆԿՈ ստոմատոլոգիական կլինիկա

Կոմիտասի պող. 49/12, 1 շ., 0051, Երևան, Հայաստան
Հասցե
+374 10 237 000
+374 55 237 000
Հեռախոս
[email protected]
Էլ. փոստ

Կարգախոս` Առողջ ատամներ լավագույն մասնագետներից
 
Բիանկո ստոմատոլոգիական կլինիկան հիմնադրվել է 2012 թվականին:Կլինիկան համալրված է 11 բազմաֆունկցիոնալ ստոմատոլոգիական բազկաթոռներով և ժամանակակից դիագնոստիկ սարքավորումներով:Կլինիկայում գործում են թերապևտիկ,վիրաբուժական,օրթոպեդիկ,իմպլանտոլոգիական,պարօդոնտոլոգիական,օրթոդոնտիկ,մանկական և ախտորոշիչ բաժիններ: 
Կլինիկայում ախտահանումը կատարվում է առանձնացված ախտահանման կաբինետում`հագեցած ժամանակակից ախտահանման սարքավորումներով,որտեղ աշխատում են համապատասխան որակավորում ստացած մասնագետներ: Կլինիկայում առանձնացված է ռենտգեն կաբինետ,ատամնատեխնիկական լաբորատորիա,ինչպես նաև սպասասրահ այցելուների համար: Կլինիկայում օգտագործվում են բացառապես բարձրորակ դեղամիջոցներ և դեղանյութեր: 
Կլինիկայում աշխատում են նեղ մասնագիտացում ստացած թերապևտներ,վիրաբույժներ,օրթոպեդներ,օրթոդոնտներ,իմպլանտոլոգներ և պարօդոնտոլոգներ:Կլինիկայում պացիենտը ստանում է անվճար խորհրդատվություն բարձրակարգ մասնագետի կողմից:Բուժման ժամանակացույցի և արժեքի մասին պացիենտը տեղեկացվում է նախապես:

 

 

Տնօրեն

Հրանտ Դումանյան

Նկարներ

ԲԻԱՆԿՈ ստոմատոլոգիական կլինիկա
ԲԻԱՆԿՈ ստոմատոլոգիական կլինիկա
ԲԻԱՆԿՈ ստոմատոլոգիական կլինիկա
ԲԻԱՆԿՈ ստոմատոլոգիական կլինիկա
ԲԻԱՆԿՈ ստոմատոլոգիական կլինիկա
ԲԻԱՆԿՈ ստոմատոլոգիական կլինիկա
ԲԻԱՆԿՈ ստոմատոլոգիական կլինիկա
ԲԻԱՆԿՈ ստոմատոլոգիական կլինիկա
ԲԻԱՆԿՈ ստոմատոլոգիական կլինիկա
ԲԻԱՆԿՈ ստոմատոլոգիական կլինիկա
ԲԻԱՆԿՈ ստոմատոլոգիական կլինիկա
ԲԻԱՆԿՈ ստոմատոլոգիական կլինիկա
ԲԻԱՆԿՈ ստոմատոլոգիական կլինիկա
ԲԻԱՆԿՈ ստոմատոլոգիական կլինիկա
ԲԻԱՆԿՈ ստոմատոլոգիական կլինիկա
ԲԻԱՆԿՈ ստոմատոլոգիական կլինիկա
ԲԻԱՆԿՈ ստոմատոլոգիական կլինիկա
ԲԻԱՆԿՈ ստոմատոլոգիական կլինիկա
ԲԻԱՆԿՈ ստոմատոլոգիական կլինիկա
ԲԻԱՆԿՈ ստոմատոլոգիական կլինիկա
ԲԻԱՆԿՈ ստոմատոլոգիական կլինիկա
ԲԻԱՆԿՈ ստոմատոլոգիական կլինիկա
ԲԻԱՆԿՈ ստոմատոլոգիական կլինիկա
ԲԻԱՆԿՈ ստոմատոլոգիական կլինիկա
ԲԻԱՆԿՈ ստոմատոլոգիական կլինիկա
ԲԻԱՆԿՈ ստոմատոլոգիական կլինիկա
  •  Թերապևտիկ ստոմատոլոգիա` կարիեսի բուժում,պուլպիտի բուժում,պերիոդոնտի բուժում,ատամնապսակների գեղագիտական վերականգնում,ատամների սպիտակեցում քիմիական և լուսային(լազերային) եղանակներով 
  • Օրթոպեդիկ ստոմատոլգիա` շարժական պրոթեզավորում (ճկվող, բյուգելային), պայմանական շարժական պրոթեզավորում (շարժական պրոթեզներ իմպլանտների վրա), անշարժ պրոթեզավորում (մետաղական, մետաղկերամիկական, պլաստմասե)
  • Վիրաբուժական ստոմատոլոգիա` ատամի հեռացում,սինուս լիֆտինգ,այլ վիրաբուժական միջամտություններ 
  • Իմպլանտացիա` միմոմենտ իմպլանտացիա, իմպլանտացիա ոսկրային հյուսվածքի ավելացմամբ, իմպլանտացիա սինուս լիֆտինգով
  • Պարօդոնտոլոգիական ստոմատոլոգիա` ատամնաքարերի հեռացում ուլտրաձայնային և օդաբրազիվ եղանակներով:Պարօդոնտի հիվանդությունների բուժում կոնսերվատիվ և վիրաբուժական եղանակներով 
  • Օրթոդոնտիկ ստոմատոլոգիա` ատամների, ատամնաշարերի և կծվածքի ուղղում ցանկացած տարիքում
  • Մանկական ստոմատոլոգիա` կաթնատամների և հիմնական ատամների բուժում
  • Պրոֆիլակտիկա
  • Դիագնոստիկա` թվային ռենտգեն