Institutions


Yerevan

Association of Psychologists

28 M. Khorenatsu str., Yerevan, Armenia
Address

+374 10 544 758

Phone
E-mail
Yerevan

Armenian Association of Public Health

6 Yekmalyan str., Yerevan, Armenia
Address

+374 10 539 746

Phone
E-mail
Yerevan

Mastara Medical Аmbulatory

Mastera v., Armenia
Address

+374 93 203 246

+374 02499 72 63

Phone
E-mail
Yerevan

Sasunik Medical Аmbulatory

Sasunik v., Armenia
Address

+374 91 341 571

+374 0232 357 59

Phone
E-mail
Yerevan

Arka drugstore

3 Garegin Nzhdeh str., Yerevan, Armenia
Address

+374 10 420 803

Phone
E-mail
Yerevan

Armenian Medical Association

5 Paruyr Sevak str., Yerevan, Armenia
Address

+374 10 288 626

Phone
E-mail
Yerevan

LIGADENT Dental Clinic

Avan,8 Sayat-Nova District, 0060, Yerevan, Armenia
Address

+374 10 629 959

Phone
E-mail
Yerevan

Vladimir Avagyan medical center

Armenia, 0001, Yerevan, Moskovyan St., 15 Building
Address

52-96-80տ 52-96-74 Ա 52-96-91

Phone
Yerevan

EREBOUNI Medical Center

14 Titogradyan str., 0087, Yerevan, Armenia
Address

+374 10 47 11 00

+374 10 47 23 40

+374 10 47 70 70

Phone
Yerevan

S. MALAYAN'S EYE CENTER

30 Fuchiki str, 0048, Yerevan, Armenia
Address

+374 10 34 49 44

+374 10 34 35 10

Phone
Yerevan

ROSGOSSTRAKH Armenia

1 Hyusisain ave., 0001, Yerevan, Armenia
Address

+374 10 591 010

+374 10 311 010

Phone
E-mail
Yerevan

Dady Optic

8 Koryun str., 0009, Yerevan, Armenia
Address

+374 94 501 150

+374 10 547 442

Phone
E-mail
Yerevan

EURODENT DENTAL CENTER

Armenia, 0099, Yerevan, Shinararneri St., 15/1 Building
Address

39-10-33 39-51-71

Phone
Yerevan

WM Dental Dental Clinic

Koryuni str. 19a, 1st entrance, 1st floor, 0009, Yerevan, Armenia
Address

+374 10 566 503

Phone
E-mail
Yerevan

Armare drugstore

57/22 Komitas ave., Yerevan, Armenia
Address

+374 10 236 725

Phone
E-mail
Yerevan

Polyclinic №12

153 Marshal Khudyakov str., Avan, Yerevan, Armenia
Address

+374 10 618 160

Phone
E-mail
Yerevan

Arsane

1 Sarmeni str., 0009, Yerevan, Armenia
Address

+374 10 529 291

+374 10 529 299

Phone
Yerevan

Armenian Association of Childrens' doctors

30 Mamikonyanc str., Yerevan, Armenia
Address

+374 10 236 030

Phone
Yerevan

ARZNI-2 sanatorium named after Lazarev

v. Arzni, r. Kotayk, Armenia
Address

+374 93 491 545

+374 91 429 639

+374 93 581 043

Phone
E-mail
Yerevan

Karbi Medical Аmbulatory

Karbi v., Armenia
Address

+374 0232 600 33

Phone

Abovyan Medical Center

S.Hatis,Abovyan
Address

+374 222 2 22 03

+374 222 2 33 59

+374 222 2 18 30

+374 10 52 88 72

Phone
Yerevan

Sourb Astvatsatsin Maternity Hospital

21 Arno Babajanyan str., 0064, Yerevan, Armenia
Address

+374 10 72 78 01

Phone
E-mail
Yerevan

ARMFARM LLC

23 Abovyan str., 0009, Yerevan, Armenia
Address

+374 10 540 520

Phone
E-mail
Yerevan

NATUROTHERAPY

Armenia, 0006, Yerevan, Garegin Nzhdehi St., 19a Building, Apt. 107
Address

44-73-73 62-17-20

Phone