Doctors.am
Թորոսյան Լևոն Ռաֆայելի

Թորոսյան Լևոն Ռաֆայելի

Ինձ ուղղված հարցեր
Օտորինոլարինգոլոգ (ԼՕՌ)
Մասնագիտություն
Օտորինոլարինգոլոգիայի ծառայության օտորինոլարինգոլոգ \"Նաիրի\" բժշկական կենտրոնում
Պաշտոն
Հայաստան, 0015, Երևան, Պարոնյան փողոց, շենք 21
Հասցե
(+374 10) 537 500
Հեռախոս
Doctors.am