Doctors.am
Ստեփանյան Կարինե

Ստեփանյան Կարինե

Ինձ ուղղված հարցեր
Նեոնատոլոգ
Մասնագիտություն
Նեոնատոլոգ \"Շենգավիթ\" բժշկական կենտրոնի նեոնատոլոգիայի բաժանմունքում
Պաշտոն
Հայաստան, 0006, Երեւան, Մանանդյան փող., շենք 9
Հասցե
(+374 10) 443 373
(+374 10) 449 503
Հեռախոս
Doctors.am