Doctors.am
Ոսկանյան Մարիամ

Ոսկանյան Մարիամ

Ինձ ուղղված հարցեր
Նեոնատոլոգ
Մասնագիտություն
Նեոնատոլոգ \"Շենգավիթ\" բժշկական կենտրոնի նեոնատոլոգիայի բաժանմունքում
Պաշտոն
Հայաստան, 0006, Երեւան, Մանանդյան փող., շենք 9
Հասցե
(+374 10)443373
(+374 10)449503
Հեռախոս
Doctors.am