Միքայել Նարիմանյան

Ինձ ուղղված հարցեր
Թերապևտ
Մասնագիտություն
ՀՀ գլխավոր թերապևտ
Պաշտոն