Լևոն Հակոբի Հակոբյան

Լևոն Հակոբի Հակոբյան

Ինձ ուղղված հարցեր
Գինեկոլոգ
Մասնագիտություն
Մոր և մանկան առողջության պահպանման ԳՀԿ-ի ծննդական բաժնի վարիչ
ՀՀ ԱՆ ակ. Ս Ավդալբեկյանի անվ.ԱԱԻ Մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ
Պաշտոն
+374 10 53 01 51
Հեռախոս

Գիտական աստիճան

Բժշկական գիտությունների թեկնածու

Կոչում

դոցենտ

Կրթություն

1973
Ավարտել է Երևանի բժշկական ինստիտուտը

Բժշկական պրակտիկա

2 տարի աշխատել է ՀՍՍՀ Աբովյան քաղաքի շտապ օգնությունում
1976-ից
Հանդիսացել է կրտսեր գիտ. աշխատող "Մոր և մանկան առողջության պահպանման ԳՀԿ-ում"
1989
Պաշտպանել է թեկնածուական թեզը «Խոշոր պտղի դեպքում հղիության վարումը» թեմայով
1989-ից
Հանդիսանում է «Մոր և մանկան առողջության պահպանման ԳՀԿ-ի» ծննդական բաժնի վարիչ
1989-1999
Զուգահեռ աշխատել է Մ. Հերացու անվ. ԵրՊԲՀ մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի ամբիոնում` որպես դոցենտ
2000-ից
Աշխատում է ՀՀ ԱՆ ակ. Ս Ավդալբեկյանի անվ. ԱԱԻ մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ

Գիտական աշխատանքներ

Հրատարակել է մոտ 70 գիտական հոդվածներ, թեզեր