Էլեն Հայկազի Բադեյան

Ինձ ուղղված հարցեր
Ստոմատոլոգ
Մասնագիտություն

Դոցենտ, Մանկական ստոմատոլոգիայի և օրթոդոնտիայի ամբիոն, ԵՊԲՀ

Պաշտոն
Շիրվանզադե փ., 17շ., Երևան, 0014, Հայաստան
Հասցե
+374 91 48 79 47
+374 93 48 79 47
+374 10 23 22 59
Հեռախոս
Հարց բժշկին

Գիտական աստիճան

բ.գ.թ.

Կոչում

Դոցենտ

Կրթություն

1983-1993
Երևանի թիվ 149 միջն. դպրոց
1994-1999
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան Պետական Բժշկական Համալսարան, ստոմատոլոգիական ֆակուլտետ
1999-2000
Ինտերնատուրա, Երևանի թիվ 10 ստոմատոլոգիական պոլիկլինիկա
2010
Վերապատրաստում մանկական ստոմատոլոգիա մասնագիտությամբ, Երևանի Մ. Հերացու անվան Պետական Բժշկական Համալսարան

Վերապատրաստումներ

2016
Սեմինար՝ «Օկլյուզիոն և ՔՍԾՀ խնդիրներով պացիենտների ախտորոշում և բուժում», Երևան, Հայաստան
2016
Սեմինար՝ «Էնդոդոնտիայի պրակտիկ նրբությունները»
2014
Սեմինար և մաստեր-կլաս՝ «Ատամի օպտիկան և նրա վերարտադրումը ռեստավրացիոն աշխատանքների ժամանակ. Մոտեցումները և մեթոդիկան»
2014
Կատարելագործման դասընթաց՝ ՄԻԱՎ վարակի վերաբերյալ խորհրդատվություն և հետազոտություն
2014
Դասախոսների որակավորման բարձրացման դասընթացներ, ԵՊԲՀ
2013
Սեմինար՝ «Ռենտգենդիագնոստիկան Ստոմատոլոգիայում»
2013
Սեմինար՝ «Ստոմատոլոգիայի կառավարում և մարկետինգ»
2013
էնդոդոնտիկ մաստեր-կլաս՝ պտտվող էնդոդոնտիկ գործիքների կիրառումը ստոմատոլոգիայում, Dentsply Maillefer
2013
էնդոդոնտիկ սեմինար՝ «Մասնագիտացված ասպեկտները էնդոդոնտիայում»
2011
Դասընթաց՝ «Ատամների տոպոգրոֆիա և մոդելավորում»
2007
Community Connections International Visitor Leadership Program for Private Medical Clinics Administration, Charlotte, North Caroline, USA
2006
Վերապատրաստում՝ Մանկավարժություն, Հոգեբանություն, Մասնագիտական ուսուցման ֆակուլտետ, ԵՊԲՀ
2005
«Առողջ ամիս» ծրագիր, Երևան, Հայաստան
2002
Սեմինար՝ կազմակերպված Zhermack և Kerr Hawe ընկերության կողմից, “Նորը՝ էսթետիկ ստոմատոլոգիայում”, Երևան, Հայաստան

Մասնագիտացում

Մանկական ստոմատոլոգ

Ընտանեկան կարգավիճակ

Ամուսնացած է, ունի 2 դուստր

Պարգևատրումներ

2007
Արժանացել է պատվոգրի՝ Զեկույցի հաղթող, «Հանրային առողջություն և էպիդեմիոլոգիա», Երիտասարդ բժիշկների 4-րդ միջազգային կոնգրես, Երևան, Հայաստան
1997-1998
Արժանացել է պատվոգրի՝ Երևանի Մ. Հերացու անվան Պետական Բժշկական Համալսարանի Լավագույն ուսանող 1997թ.

Նկարներ

Մասնագիտական գործունեություն

2013-ից
Դոցենտ, Մանկական ստոմատոլոգիայի և օրթոդոնտիայի ամբիոն, ԵՊԲՀ
2006-2013
Ասիստենտ, Մանկական ստոմատոլոգիայի և օրթոդոնտիայի ամբիոն, ԵՊԲՀ
2000-2007
Ստոմատոլոգիական բաժնի վարիչ, «MEDEP» բժշկական կենտրոն
2005-2006
Գիտական աշխատող, Մանկական ստոմատոլոգիայի և կանխարգելման ամբիոն, ԵՊԲՀ

Հրատարակություններ

1. Маркарян М.М., Бадеян Э.А. Влияние экологических факторов и факторов производства на состояние полости рта // Ստոմատոլոգների միջազգային համահայկական V հավաք, Հոդվածների և թեզիսների հավաքածու, Երևան, 2005, էջ 72-77.
2. Маркарян М.М., Бадеян Э.А. Кариес зубов и микроэлементы //”Вестник хирургии Армении”, 2005, N4, с. 44-49.
3. Маркарян М.М., Бадеян Э.А. Распространенность кариеса в промышленных районах РА // ”Вестник хирургии Армении”, 2006, N1, с.127-130.
4. Badeyan E.H., Papazyan A.T., Manucharyan S.D., Haroutyunyan L.S., Hovhannisyan H.A. Justification of the necessity of conducting prevention of periodontal diseases // 4th Young Medics’ International Conference Abstract book, 2007, p. 19-20.
5. Badeyan E.H., Margaryan M.M., Manucharyan S.D., Haroutyunyan L.S., Hovhannisyan H.A. The influence of used tooth paste on the incidence of decay // 4th Young Medics’ International Conference Abstract book, 2007, p. 19.
6. Badeyan E.H., Papazyan A.T., Vardanyan I.F. Schoolchildren Oral Health Status Research in One Industrial District of the RA // Geneva Forum "Towards Global Access to Health Systems and the Global Health Workforce", 2008, 25-28 May, p. 212.
7. Бадеян Э.А. Исследование состояния полости рта детей одного из промышленных районов Республики Армения // Вестник Российского Университета Дружбы Народов, 2008, N7, с. 726-727.
8. Бадеян Э.А., Папазян А.Т., Варданян И.Ф. Сравнительный анализ состояния полости рта у детей экологически неблагоприятных регионов РА // Բժշկություն, գիտություն և կրթություն, 2009, N 2, մայիս, էջ 69-73.
9. Бадеян Э.А. Результаты эффективности программ профилактики основных стоматологических заболеваний // Вестник стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, Ереван, 2011, Том 8, N3, с. 16-21.
10. Бадеян Э.А. Результаты исследования корреляционной связи показателей интенсивности кариеса и содержания микроэлементов в эмали и дентине зубов школьников, проживающих в промышленных районах РА // Вестник стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, Ереван, 2011, Том 8, N 3, с. 21-24.
11. Բադեյան Է.Հ., Մանրիկյան Մ.Ե Հայաստանի Հանրապետության արդյունաբերական շրջաններում բնակվող երեխաների կանխարգելիչ ծրագրի արդյունավետությունը // Մեթոդական խորհրդատվություն գործնական առողջապահության համար, Երևան, 2011թ.,17 էջ:
12. Бадеян Э.А. Клиническое обоснование применения ” Pulpotec” при лечении молочных моляров методом витальной ампутации// Вопросы теоретической и клинической медицины, 2013, н.8(85), с.22-25.
13. Особенности лечения пульпитов в детском возрасте// Вопросы теоретической и клинической медицины, 2013, н.8(85), с.45-53.
14. Ատամների գերզգայնության քանակական բնութագրերի որոշման հիմնախնդիրները//// Вестник стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, Ереван, 2015, Том 12, N 3-4, с. 29-31.

Կոնֆերանսներ

2017
Գիտության շաբաթ, 2017, Երևանի Մ.Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
2017
Վրաստանի մանկական ստոմատոլոգիայի ասոցիացիայի առաջին միջազգային կոնգրես, Վրաստան, Թբիլիսի
2017
Բակտերիոֆագեր. նորը լավ մոռացված հինն է: Բակտերիոֆագերի կիրառումը ստոմատոլոգիայում
2017
«Գլխի և պարանոցի օրգանների հիվանդություններ» միջազգային գիտաժողով
2017
7-րդ միջազգային ստոմատոլոգիական կոնգրես, ուսանողների և օրդինատորների գիտական ֆորում (մասնակցել է որպես գիտական ղեկավար), Վրաստան, Թբիլիսի
2016
Միջազգային կոնֆերանս «Ապագայի բժշկություն. Միասնական մոտեցում ընդհանուր խնդիրներին», Երևան, Հայաստան
2016
Ստոմատոլոգների Հայ-Սլավոնական 1-ին Միջազգային Կոնգրես, Innovative solutions in dentistry, Երևան, Հայաստան
2015
«Հայ երեխաների բերանի խոռոչի առողջություն և ստոմատոլոգիական ծրագիր», ՀԱՀ, Երևան, Հայաստան
2014
«Կլինիկական բժշկագիտության արդի հիմնախնդիրները» խորագրով գիտաժողով՝ նվիրված թիվ 1 համալսարանական կլինիկական հիվանդանոցի 100-ամյակին, Երևան, Հայաստան
2014
IV Միջազգային Ստոմատոլոգիական Կոնգրես, «Ստոմատոլոգիայի և դիմածնոտային վիրաբուժության արդի հիմնախնդիրները», Երևան, Հայաստան
2013
III Միջազգային Ստոմատոլոգիական Կոնգրես: The first Armenian-Georgian Binational Dental Congress
2012
Ստոմատոլոգիական Կրթություն և Գիտություն II Միջազգային Ստոմատոլոգիական Կոնգրես՝ նվիրված Երևանի Մ. Հերացու անվան Պետական Բժշկական Համալսարանի ստոմատոլոգիական ֆակուլտետին
2010
Միջազգային Կոնգրես՝ նվիրված Երևանի Մ. Հերացու անվան Պետական Բժշկական Համալսարանի 90-ամյակին
2008
Geneva Forum Towards Global Access to Health "Systems and the Global Health Workforce", Geneva, Switzerland
2007
Երիտասարդ բժիշկների 4-րդ միջազգային կոնֆերանս,, Երևան, Հայաստան
2005
Ստոմատոլոգների V միջազգային, համահայկական հանդիպում, Երևան, Հայաստան

Գիտական աշխատանքներ

2012
ՀՀ ԲՈՀ-ի կողմից տրվել է բժշկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան
2011
Թեկնածուական թեզի պաշտպանություն «Հայաստանի Հանրապետության շրջաններում բնակվող երեխաների մոտ կանխարգելիչ հակակարիոզ միջոցների կլինիկական հիմնավորումը» թեմայով
2009
Զեկույց՝ “Сравнительный анализ состояния полости рта у детей экологически неблагоприятных регионов РА”, միջազգային վեհաժողով, Երևան, Հայաստան
2008
Զեկույց՝ Schoolchildren Oral Health Status Research in One Industrial District of the RA // Geneva Forum "Towards Global Access to Health Systems and the Global Health Workforce"
2007
Զեկույց՝ “The influence of used tooth paste on the incidence of decay // 4th Young Medics’ International (արժանացել է պատվոգրի), Երևան, Հայաստան
Հանդիսանում է 14 տպագրված գիտական աշխատանքների, ինչպես նաև 7 մեթոդական ձեռնարկների հեղինակ և համահեղինակ

Հասարակական գործունեություն

Ակտիվ մասնակցություն է ցուցաբերում դպրոցական և մանկապարտեզի երեխաներին կանխարգելիչ տարբեր միջոցառումների կազմակերպմանը՝ կազմակերպելով դասընթացներ առողջ ապրելակերպ, ինչպես խնամել ատամները, կարիեսի առաջացման պատճառների բացատրումը՝ ինչպես երեխաներին, այնպես էլ նրանց ծնողներին

Անդամակցություններ

Հայաստանի Պերիօդոնտոլոգների Ասոցիացիայի վարչական կազմի անդամ
Ստոմատոլոգիական Գիտություն և Կրթություն Ասոցիացիայի անդամ
Հայաստանի Ստոմատոլոգների Ասոցիացիայի անդամ
Երիտասարդ Ստոմատոլոգների Միության անդամ

Հարց բժշկին

Հարգելի այցելու, այստեղ դուք կարող եք էլեկտրոնային կապ հաստատել բժշկի հետ: Խնդրում ենք հաշվի առնել, որ հետագա կապի, կամ բժշկի կողմից Ձեզ տրամադրած որևէ տեղեկատվության համար կայքի ադմինիստրացիան պատասխանատվություն չի կրում:

    Ֆայլերը պետք է լինեն ոչ ավել, քան 2MB.

    Թույլատրվող ֆայլերի տեսակները png, gif, jpg, jpeg.