Թմրամոլություն

Ալկոհոլը (էպիթելային սպիրտ) այն նյութերի շարքին է պատկանում, որի միանվագ գործածությունը կարող է առաջացնել սուր թունավորում, իսկ տևական գործածությունը ախտահարում է ուղեղը, սիրտը, լյարդը, երիկամները ու մյուս օրգանները նպասելով քրոնիկական հոգեկան խանգարումների առաջացմանը։